Yüklüyor...

NEBEVİ HAYAT DERGİSİ 68.SAYI


Liste fiyatı: 15.00 TL  

Fiyat: 7.50 TL

Kazancınız: 7.50 TL (50%)
-50%
Stokta

Hamd, insanları yaratan, onları yeryüzüne yayan ve yaşama ait ne varsa hükümler belirleyen Allahu Teâlâ’ya, salat ve selam Müslümanlar üzerinde oluşan hakların sınırlarını belirleyen Muhammed aleyhisselam’a, ailesine, ashabına ve tüm müminlerin üzerine olsun.

Batılılaşmayı temsil eden son 2 asır istisna tutulursa, İslam ümmeti tarih boyunca daima erdemli bir toplum olmanın dinamiklerini muhafaza edegelmiştir. Sevgi, kardeşlik, dayanışma, fedakârlık, diğergamlık vs. hasletler Müslümanlar arasındaki ilişkilerde birçok zaman belirleyici konumda olmuştur. Çünkü İslam toplumları sadece dil, ırk, vatan, kültür birlikteliği üzerine kurulmuş değildir. Bunların hepsi bir toplumu ayakta tutan önemli unsurlardır. Ancak bu unsurların devamlılığını ve sağlamlığını sağlayacak inanç etkeni olmadığı sürece tecrübelerle sabittir ki toplumlar er ya da geç dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır. İşte bu nokta Müslüman toplumların tesis ettiği huzur ve refah ortamının en temel faktörüdür. Müslüman toplumlar günümüze gelinceye kadar yüzlerce badire atlatıp hala bir toplum, ümmet olarak varlıklarını sürdürebilmişlerse elbette bunda bahsini ettiğimiz erdemli vasıfların ve inanç birlikteliğinin hayati etkisi göz ardı edilemez. Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki; İslam kardeşliği hukuku üzerine inşa edilmiş toplumlarımız özellikle son asırda bu kıymetli meziyetleri bir kenara bırakarak tamamen ferdiyetçilik, bencillik üzerine kurulmuş batı toplumlarını taklit etmekte ve dini, tarihi mirası bozuk para misali harcamak hususunda birbirleriyle çetin bir yarışa girmektedir. Hal böyle olunca Allah’ın kardeş kıldığı, ümmet yaptığı İslam toplumu içindeki sıkı bağların çözülmesi, huzur ortamının yerini fesat mekanizmasının alması kaçınılmaz olmuştur. 

Bundan yola çıkarak Nebevi Hayat Dergisi olarak Müslümanların Birbirleri Üzerindeki Haklarını belirleyen hadis üzerinden bizi biz yapan etkenlerimizi hatırlatmaya çalıştık. Rabbimiz istifade etmeyi bizlere nasip etsin inşallah.

Selam ve dua ile…