Yüklüyor...

NEBEVİ HAYAT DERGİSİ 67. SAYI


Liste fiyatı: 15.00 TL  

Fiyat: 7.50 TL

Kazancınız: 7.50 TL (50%)
-50%
Stokta

 

Hamd, göklerin ve yerin tasarrufunu elinde bulunduran Allahu Teâlâ’ya, salat ve selam Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e, onun ehline, ashabına ve tüm Müslümanlara olsun.

İslâm dini, kendisine boyun eğen insanların canlarını, mallarını, ırz ve na­muslarını, akıllarını himayesi altına almış ve böylece müminlerin birbiriyle kaynaşıp tek vücut haline gelen faziletli bir toplum ve numune bir ümmet oluş­turmalarını sağlamıştır. Bu dine gönül verenler, ihanet yapmazlar, yalan söylemezler, Müslüman kardeşlerini sahipsiz bırakmazlar, canına kastet­mezler, ırzına saldırmazlar, malına göz dikmezler.

"Müslüman Müslümanın kardeşidir. Bir Müslüman diğer Müslüman kardeşine ihanet etmez. Ona yalan söylemez ve onu sahipsiz bırakmaz. Her Müslümanın diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Takva iş­te buradadır. Kişinin Müslüman kardeşini tahkir etmesi kötülük olarak ona yeter." Hadisine binaen bu sayımızda Müslümanlar için önem arzeden bir konuyu gündeme taşımaya çalıştık.

Nebevi Hayat Dergisi olarak, Ramazan Bayramının tüm İslam âlemine hayırlar getirmesi için dua eder, ümmetin sıkıntılarının bertaraf olması için Rabbimize niyaz da bulunuruz.

Selam ve dua ile.