Yüklüyor...

Hadis İnkarcılarına Cevaplar


Liste fiyatı: 15.00 TL  

Fiyat: 7.50 TL

Kazancınız: 7.50 TL (50%)
-50%
Stokta

 

Allah’ın son peygamberi Muhammed (s.a.v) bütün zamanların en büyük kanuni kural, prensip belirleyicisidir. Şüphesiz ki o, koyduğu tüm kanunları, Allah’u Teâlâ’dan vahiy yoluyla almıştır. O bunları Allah adına ve O’nun izniyle koymuştur. Hukukun üstünlüğü kavramına ve ferdî hürriyetle yeni boyutlar kazandıran da yine odur. Onun ortaya koyduğu hukuk düzeninde Allah hükümrandır ve Allah’u Teâlâ tüm kanunların kaynağıdır. Bütün insanlar onun kuralları olarak kanun önünde eşittir.

 

Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bütün insanlara adaletle hükmedilmesi için, âdil ve evrensel hukukun temellerini ilk kez ortaya koyan da yine Hz. Muhammed’dir.

 

Elinizdeki bu kitapta, Müslüman olduğunu iddia ettikleri halde Allah Rasulü’nün (s.a.v), yukarıda zikrettiğimiz yetkilerini hazmedemeyip onun getirdiği birtakım hükümleri, Kur’ân’a aykırı yaftasıyla reddedenlere, ehlisünnet menheci üzere, güçlü ispatlar getirilmiştir.