Yüklüyor...

CİN, SİHİR VE BÜYÜ RİSALESİ


Liste fiyatı: 18.00 TL  

Fiyat: 9.00 TL

Kazancınız: 9.00 TL (50%)
-50%
Stokta

Bismillâhirrahmânirrahîm ve bihî netse`în elhamdu lillâhi rabbi’l-âlemîn ve’s-salâtu ve’s-selâmu alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn ve ba`d…
Sözlerin en güzeli Allahü Teâlâ’nın sözüdür. O, bizlere şöyle buyurmuştur: “Allah ile birlikte başka bir ilah çağırma. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O’nun zatının dışında her şey helâk olacaktır. Hüküm sadece O’nundur ve siz O’na döndürüleceksiniz. (Kasas, 88)
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd-ü senâlar olsun. O vardır, birdir, eşi ve benzeri yoktur, doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiç bir ortağı yoktur.
O, herhangi bir şeye muhtaç değildir. Her şey Ona muhtaçtır. Bütün kâinatı emsalsiz bir şekilde yaratandır. O, karanlıkları aydınlatan, kullarına yardım eden, dualarını kabul eden, günahlarını affedendir. Kâinatın tek sahibi, Arş’ın Rabbi ve varlıkların yegâne sevk ve idâre edenidir. Dilediğini mutlaka yapar. Her şeye galiptir, yaptıklarından asla hesaba çekilemez.
Ey Allah’ım! Biz seni her mükemmellik sıfatıyla vasıflandırır, her türlü eksikliklerden tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğin dışında hiç bir bilgimiz yoktur. Zira her şeyi en iyi bilen Sen’sin, hüküm ve hikmet sahibisin.
Ey Allah’ım! Peygamberlerin efendisi olan, Rabbi’nden aldığını bize tebliğ eden, özü dürüst, sözü doğru olan, O emin peygamber Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem), hidayet rehberleri olan Sahâbîlerine ve kıyamete kadar onların izinden giden mü’minlere salât ve selam eyle. Âmin!
Değerli okuyucular! Sizlere sunacağımız bu kitap, itikadî konuların küfür bölümünü içeren mütevazı bir eserdir. Günümüzde düşüncelerin altüst edildiği, hak ile batılın birbirine karıştırıldığı ve dinlerinde samimi olan mü’minlerin çeşitli şeytanî yollarla saptırılmaya çalışıldığı bir zamanda, İslam inancının temel esaslarını öğrenip savunmaya şiddetli ihtiyaç vardır. Ta ki küfür ile iman, tevhid ile şirk ayırt edilsin, yaratılanlar Yaradan’a karıştırılmasın. Böylelikle mü’minler dünyada da ahirette de kurtuluşa ersin ve mesut olsunlar.
Şunu unutmamak gerekir ki; İtikadî konular ilk öğrenilmesi gereken en önemli meselelerdir. Bunlar oldukça ciddi ve riskli konulardır. Bunları sabırla ve metanetle incelemek, detaylı bir şekilde tekrar tekrar okumak, iyi anlayıp inanmak, daha sonra insanlara arınık ve net bir şekilde ulaştırmak gerekmektedir. Aksi takdirde konular birbirine karıştırılır, kafalar bulandırılır, kişiler faydasız Bizans Cedelleri’ne sürüklenir, ortaya beklenmedik inanç karmaşası çıkar. Bu itibarla, itikadî konulara değinen zat, kesin ve sağlam naslara bağlı kalmalı, birbiriyle çelişir görünen nasların bağdaştırılmasını bilmeli, ifrat ve tefritten uzak olmalı, fikrî cedellerden kaçınmalı, önyargılı olmamalı ve delilsiz konuşmamalıdır. Aksi halde, insaf ölçülerini kaçırabilir, taassuba sürüklenebilir. Kendisi gibi düşünmeyenleri küfürle dahi itham etmeye kalkışabilir.
Konuların derinliğine dalmadan önce, değerli okuyucuların dikkatini, bu kitapta takip edeceğimiz metoda çekmek isteriz: Bizler, mümkün oldukça bir konudaki çeşitli görüşleri dayandıkları sahih delilleriyle birlikte aktarmaya, zayıf olan delilleri zikretmemeye gayret gösterdik. Belli bir fırkaya meyletmeksizin ve belli bir fikre bağnazlık yapmaksızın, nasların açıkça desteklediği görüşleri tercih etmeye çalıştık. Elimizden gelen mütevazı çabalarımızı harcayarak, konuları anlaşılır ifadelerle, net bir şekilde aktarmaya gayret gösterdik. Böylece her okuyan faydalansın, sadece elit kişiler değil; halk da konulara vakıf olsun. Çabalarımızın mütevazı olduğunun ve ilmin erbabına kıyasla bir çekirdek kabuğunu dolduramayacak kadar az olduğunun da bilincindeyiz.
Yüce Mevlâ’dan niyazımız, sürç-ü lisânımızı affetsin, ayağımızı sabit kılsın ve hatalarımızı bağışlasın. O, çok affeden ve çokça bağışlayandır.
Okuyucu kardeşlerden de yanlışlarımızı düzeltip bizleri haberdar etmelerini, hayırlı dualarından mahrum etmemelerini temenni ederiz.
Allah bizleri dünya ve ahirette mesut eylesin, hayatımızın sonunu ölümlerin en değerlisi olan şehâdet şerbetini içtirerek hitâma erdirsin ve cennetlerin en yücesi olan Firdevs’ine yerleştirsin. Âmin!
Hasan KARAKAYA